ROUTE EN CONTACT

Gasterij De Oostvaarders
Oostvaardersbosplaats 1
1336 RZ Almere
Tel: +31 (0) 36 202 09 02
Email: info@gasterijoostvaarders.nl
 

De toegankelijkheid van de  beboste delen van de Oostvaardersplassen is in de winter tijdelijk veranderd. In deze tijd is, net als in voorgaande jaren, de toegang voor recreanten beperkt.

Voor meer informatie: https://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/2017/04/24/kotterbos-en-wandelgebied-driehoek-weer-open-publiek

Dekking

De voornaamste reden voor de tijdelijke afsluiting is het feit dat dieren gedurende de winter, naast dekking, ook behoefte hebben aan rust. Door de winterse weersomstandigheden neemt voor de dieren de hoeveelheid beschikbaar voedsel af. De dieren passen zich aan deze omstandigheden aan door zo spaarzaam mogelijk met hun opgebouwde vetvoorraden om te gaan. Zich onnodig verplaatsen kost ze onnodig veel energie. Door het verstoren van de dieren, waarbij zij de dekking moeten verlaten, wordt het welzijn van de dieren onnodig negatief beïnvloed.

Beheer en veiligheid

Het uitgangspunt bij het beheer van de grazers in de Oostvaardersplassen is het individuele welzijn van de dieren. Het vroeg reactief beheer is van kracht. Dat betekent dat dieren waarvan duidelijk is dat ze de winter niet zullen overleven, in een vroeg stadium door boswachters worden geschoten. Een internationale groep van deskundigen heeft Staatsbosbeheer hierover in het verleden geadviseerd. Uit dit advies is een protocol voor afschot voortgekomen. Doordat in deze periode veel dieren zich in de tijdelijk afgesloten bosgebieden ophouden, betekent dit ook dat zich hier een groot deel van het beheer afspeelt. Op deze wijze kan een dier een zo natuurlijk en volwaardig mogelijk leven leiden, met de zekerheid, dat zodra het einde van het leven in zicht is, afschot zo snel mogelijk plaatsvindt. Bij het afschieten lopen eventuele omstanders gevaar.

Oostvaardersbos

Voor het Oostvaardersbos bij Almere betekent dit dat de bospaden tijdelijk worden afgesloten voor bezoekers. Voor fietsers gelden aangepaste openingstijden. Dit geldt met name voor het Jan van den Boschpad, en de Hugo de Vriesweg. Gedurende de ochtend zullen ten behoeve van het beheer enkele delen van deze paden tijdelijk worden afgesloten. Zodra de controle van het bos rond het Natuurbelevingscentrum ‘De Oostvaarders’ is afgerond kunnen de fietsers en wandelaars weer gebruik maken van de verharde wegen. Daarna vindt er controle plaats van de meest noordelijke punt van het bos. Ter plaatse wordt e.e.a. met bebording extra aangegeven. Doordat er rust heerst, zullen de herten in het bos ook vanaf het fietspad beter te zien zijn.

Het Natuur Beleving Centrum ‘de Oostvaarders’ blijft bereikbaar.

Gedurende de gehele winterperiode blijven het Natuur Beleving Centrum “de Oostvaarders”, evenals de afrit vanaf de Buitenring en het fietspad vanuit het Kotterbos tijdens de openingstijden gewoon bereikbaar.

 

De Driehoek

Het gebied, gelegen aan de spoorbaan aan de kant van Lelystad, is gedurende de winterperiode de gehele dag gesloten is voor alle publiek. Ook hier geldt uiteraard dat het beheer zijn gang moet kunnen gaan, en de veiligheid van de bezoeker en het welzijn van de dieren voorop staat.

Schollevaar

Om mensen eens een andere kant van de Oostvaardersplassen te laten zien, is de observatie hut ‘de Schollevaar’ gedurende deze periode vrij opengesteld. Normaal is deze hut niet vrij toegankelijk, maar nu wel. Mensen kunnen hier op eigen gelegenheid naartoe en wandelen. Vanuit deze hut is er een fraai uitzicht over de Aalscholverkolonie van de Oostvaardersplassen.

Kotterbos

In deze periode is ook een deel van het doorgaande fietspad in het Kotterbos gesloten. Fietsers kunnen wel door de Kotterbosweg iets verder te volgen gewoon op het fietspad komen. De Boulevard blijft toegankelijk.

Oostvaardersveld

Met het recent herinrichten van het Oostvaardersveld, is er een fantastisch wandelgebied bij gekomen waar bezoekers een wandeling kunnen maken en de verschillende landschapstypen van het kerngebied van de Oostvaardersplassen zelf kunnen ervaren. Vanaf nu kunt u er ook edelherten tegenkomen. Ook organiseert Staatsbosbeheer vanuit het Buitencentrum wandelingen in het Oostvaardersveld. Ook in de winter is het vrij toegankelijk.

Toezicht

Met aangepaste bebording wordt aangegeven waar de afsluiting precies van kracht is. De medewerkers van Staatsbosbeheer zullen extra toezicht houden op de naleving van deze maatregelen.

Meldpunt

Staatsbosbeheer vindt het van groot belang dat het welzijn van de dieren gewaarborgd is. Daarom heeft Staatsbosbeheer een meldpunt waar mensen ook buitenkantooruren meldingen kunnen doen van dieren waarbij directe hulp noodzakelijk is. Men kan dan bellen met: 0320-254585, optie 3.


 
image description

FIETS

De Gasterij ligt aan het Jan van den Boschpad. Dit fietspad loopt langs de rand van de Oostvaardersplassen. Het fietspad is onder meer bereikbaar vanaf de Hugo de Vriesweg (Buitenvaart), het Maurice Garinpad en het Koopvaarderspad in Almere Buiten. Vanaf de stripheldenbuurt en de Evenaar kunt u via de nieuwe bruggen over de Buitenring ook via het Jan van den Boschpad naar ons fietsen.

OPENBAAR VERVOER

Met de trein en te voet is de Gasterij bereikbaar vanaf NS station Oostvaarders in Almere Buiten; de wandelafstand is ongeveer 2 kilometer. U loopt via de Groene Loper, een bewegwijzerde route met houten informatiezuilen. Met de bus en te voet zijn wij bereikbaar met stadslijn 5. De dichtstbijzijnde bushalte is Oostvaardersbuurt Noord. Stadslijn 5 stopt hier op de kruising Mateliefstraat / Koopvaarderspad. U volgt de witte voetgangersbrug over het water en vervolgens de houten informatiezuilen. In ongeveer 15 minuten bereikt u de Gasterij.
 

EIGEN VERVOER

Met de auto is Gasterij De Oostvaarders toegankelijk vanaf de noordelijke rijstrook van de Buitenring.

Komende vanaf de A6 neemt u de afrit 8, Almere Buiten-Oost. Ga rechtddor bij de rotonde en ga onder het spoorwegviaduct door. Neem iets verderop de afslag rechts naar het centrum. Pas op: er is geen uitvoegstrook! De Gasterij wordt aangegeven door bruine bordjes met het opschrift "Oostvaarders".

Komende vanuit de richting Almere Stad rijdt u op de Buitenring door tot aan de rotonde die naar de Stripheldenbuurt voert. Neem deze rotonde helemaal en rijd terug. Ga onder het spoorwegviaduct door en neem iets verderop de afslag rechts naar het centrum. Pas op: er is geen uitvoegstrook! De Gasterij wordt aangegeven door bruine bordjes met het opschrift "Oostvaarders".

 

 

 


OPENINGSTIJDEN

Het gehele jaar 2017 gelden de volgende openingstijden:
Maandag tot en met zondag: 10.00 - 17.00 uur.

Mocht u met een groep bij ons willen dineren dan kan dit!
Wij verzoeken u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

Voor de vergaderruimtes gelden in overleg eventueel andere tijden.